P R O F I L                          … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  o nás                          
                             
  Jsme stavební projektová kancelář působící v oboru od roku 1999. Zaměřujeme se na pozemní stavby pro bydlení, občanské a průmyslové,           s důrazem na optimalizaci spotřeby provozní energie. Spektrum činností zahrnuje přípravnou analýzu, koncepční návrh i následné zpracování dokumentace v rozsahu dle požadavku klienta.   
                             
  Důsledně preferujeme osobní přístup k zakázce, kdy formou dialogu s klientem směřujeme k cílovému řešení.
                             
  Při navrhování se opíráme o znalost soudobé materiálově-technologické základny stavební části, jakož i neméně důležitých systémů technických zařízení budov a domovních technologií (vodovod, kanalizace, plynovod, vytápění, silnoproud, slaboproud a dalších). Jedině vyváženost všech částí stavby směřuje k energeticky i ekonomicky přijatelnému a úspornému řešení.  
                             
  Při návrhu užíváme digitálních metod tvorby dokumentace na bázi specializovaných objektově orientovaných AEC CAD systémů. Od počátku vzniká prostorový model stavby jako prostředek pro snažší komunikaci s klientem, urychlení provedení požadovaných změn i prezentaci záměru např. v rámci povolovacích řízení.  
                             
  Víme, jak Vaše idea bude vypadat po dokončení. Již ve fázi plánování.            
                             
                             
                             
  v i z PROJEKT              
 
  Ing. Pavel Krutina                  
  autorizovaný inženýr pro pozemní stavby              
  energetický specialista pro hodnocení budov              
                       
                       
  vzdělání odpovědné osoby              
  instituce České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební        
  obor Pozemní stavby a konstrukce                    
  certifikát Technická zařízení budov                    
                             
  instituce Střední průmyslová škola stavební v Plzni                  
  obor  Pozemní stavby                      
                             
                             
  kontakt                          
    72195711                      
  AI  ČKAIT 0201713                      
  ES MPO 1196                      
                             
  A    Kozinova 86, 344 01 Domažlice                  
  M    737 418 477                      
  E    krutinap@email.cz                      
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14