A K T U Á L N Ě                        … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  04.2011 Po pozastavení dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM z 10.2010 nedošlo proti původním proklamacím SFŽP v 3.2011 k jeho opětovnému
    nastartování a do programu již nejsou dále přijímány nové žádosti.              
                             
                             
  10.2011 V dotačním programu ZELENÁ ÚSPORÁM probíhá kontrola realizovaných opatření a to údajů uvedených ve formulářích Žádostí  
    i přímo fyzicky v nemovitosti Žadatele.                  
                             
                             
  11.2011 Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Ing. Miroslav Zámečník doporučil ve své analýze současného hospodářství státu,    
    stejně jako obdobná zpráva OECD pro ČR, jako nejefektivnější protikrizové opatření s multiplikačním efektem snižování energetické  
    náročnosti v hospodářství, zejména v oblasti budov pro bydlení.              
                             
  10.2012 Dle informace z Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje další dotační titul zaměřený na snížení energetické náročnosti staveb.  
    Zdrojem financování je uvažován příjem z prodeje emisních povolenek v letech 2013-2020.          
                             
  02.2013 Nová zelená úsporám, jak se dotační titul podporující zateplování a instalaci účinných zdrojů tepla bude jmenovat, je stále v meziresortním
    připomínkovém řízení. Očekávané zveřejnění konečných podmínek pravděpodobně začátek května, přijímání žádostí formou výzev  
    zřejmě od srpna 2013. Opatření na bytových domech nebudou v letech 2013-14 podporována.        
    Stejně jako v předchozím dotačním programu zpracováváme Žádosti.           
                             
  04.2013 V souladu s novelou Energetického zákona z 1.1.2013 a novelou jeho prováděcí vyhlášky platné od 1.4.2013 nabízíme zpracování  
    PENB = tzv. průkazu budov jako oprávněná osoba certifikovaná MPO. Podrobně viz. následující záložka.    
                             
  13.6.2013 Zveřejněny konečné podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energie v budovách.    
    Tento navazuje na úspěšný titul z let 2009-2012, kdy bylo rozděleno ca 19 mld. Kč. První výzva k podání Žádostí bude 12.8.2013, celkem
    určeno pro rok 2013 1,8 mld. Kč. Rok 2013 je určen výhradně pro rodinné domy (pasivní novostavby, zateplení, zdroje tepla, ohřev vody, 
    centrální větrání s rekuperací a jejich kombinace).  Neváhejte se U NÁS INFORMOVAT !        
                             
  11.2013 Dle tiskové zprávy ze zasedání Vlády ČR je schváleno pokračování dotačního programu NZÚ2013 do r. 2020 s finančním objemem 27mld. Kč
                             
  3.1.2014 Zveřejněny podmínky další výzvy dotačního prg. Nová zelená úsporám. Tento poběží ve lhůtě 1.4. - 31.10. 2014, objemem 1,9 mld. Kč  
    a zaměřením na rodinné domy. Opět zpracováváme Žádosti - INFORMUJTE SE !          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14