P R Ů K A Z Y   B U D O V                      … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  Co je to „průkaz budovy“ ?  
  průkaz budovy = PENB = Průkaz energetické náročnosti budovy = hodnocení toků energie v budově  
  Metoda posouzení objektu pracuje s tzv. referenční budovou, která umožňuje hodnocení všech druhů staveb (a jejich srovnání ve stejné kategorii vzájemně).
Zohledňuje tvarové, tepelně-technické a obecně stavební provedení objektu. Rovněž klasifikuje technická zařízení budov (vytápění, chlazení,  větrání, spotřebu teplé vody, spotřebu elektřiny) z pohledu nákladů na provoz.
 
  Nejedná se tedy o vyjádření skutečné potřeby (popř. spotřeby) tepla jako při dimenzaci otopné soustavy !        
                             
  Jak vznikla povinnost pořízení ?                    
  Nejedná se o nový předpis. Objekty se z pohledu (s)potřeby energie posuzují od návrhu prvních otopných soustav. V této podobě je průkaz povinný od 1.2009, kdy byl rozsah hodnocení ze zákona nutný pro užší soubor staveb. Postupné rozšíření hodnocených budov je v ČR uzákoněno od 1.1.2013.
Vše je překlopeno z Evropských směrnic, podobné systémy jsou zaváděny i v ostatních zemích EU.
 
  Co přináší pozitivního ?                      
  U stávajícího fondu budov slouží např. při výběru z nabídky realitní kanceláře. Již nyní je povinný při inzerci, prodeji nebo pronájmu celé budovy. Dle hodnocení lze vybrat objekt, který má nejlevnější, popř. nejkomfortnější provoz. Vše pak samozřejmě ve vztahu ke kupní ceně.
U novostaveb nebo úprav budov pak kontroluje efektivní nakládání s energiemi jako záruka určité úrovně provozních nákladů (pro provozovatele i společnost).
 
                             
  Kdy je nutné PENB pořídit ?                      
  Konkrétní odpověď není zcela jednoduchá, neboť se přebírá rozsah z minulého předpisu (novostavby, definované úpravy stávajících budov) a přistupují nově definované okruhy. Nové okruhy budou postupně zaváděny v období 2013-20 dle typu vlastnictví, typu budovy a velikosti. Rovněž závisí na způsobu nakládání s nemovitostí (novostavba, stavební úprava, výměna zařízení, prodej, pronájem…)
V případě pochybností se na nás obraťte.
 
                             
  Proč pořídit, jsou to další zbytečné náklady …                  
  Existuje několik dobrých důvodů.
* Jednak je to zákonná povinnost platící pro stavebníky (nutná pro povolení stavby) nebo prodejce nemovitostí (pro inzerci nebo doklady ke koupi, popř. pronájmu). Na její nedodržení pamatuje zákon poměrně značnými sankcemi. Pozor ! Kontrolním úřadem je krajské pracoviště Státní energetické inspekce – úřad Vás má poměrně v dosahu ! Tento je v akci a důsledně kontroluje od 1.4.2013.
* Součástí Průkazu je rovněž doporučení na zlepšení stavu (tzn. jakýsi návod, co provést, aby Vám klesly provozní náklady).                                PENB platí 10 let, pokud nedojde ke změně na/v objektu.
 
     
  Co je podkladem pro pořízení ?                    
  Především platná stavební dokumentace, která souhlasí se stavem objektu !  Pokud neexistuje, je neúplná nebo neodpovídá, nabízíme zpracování  tohoto tzv. pasportu objektu. Dále je nutný přístup k technickým domovním systémům nebo jejich dostatečný popis zadavatelem.  
                             
  Kolik zaplatím za pořízení ?                      
  Je zřejmé, že vzhledem k různorodosti stavebních objektů nelze stanovit paušální cenu. Konečná cena závisí na Vámi požadovaném termínu dodání, typu stavby, složitosti technického vybavení domu a stavu dokumentace (stavebních výkresů) k objektu.   
                             
  Pro představu nabízíme zpracování již od 3.000Kč (konečná cena, nejsem plátce DPH) pro přízemní rodinný dům. Platí v případě, že existuje platná dokumentace k objektu.  
                             
  Vzor  „průkazu budovy“ platného  k 1.1.2013                  
                             
 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14