V I Z U A L I Z A C E                        … projekty staveb s vizí  
                             
                             
  pojmy a nabízené metody   
                             
  renderovaná scéna   * model objektu s definovanými povrchy, světly i prostředím, generovaný do formy statické (obrázek .JPEG, .TIFF)  
  filmový průlet  * táž scéna generovaná do formátu .avi pro dynamickou prezentaci (spustitelná ve Widows Media Player)    
  sluneční studie  * simulace vlastních a vržených stínů objektu pro zvolené datum            
  prezentační grafika * záměr zpracovaný pro prezentaci v MS Office PowerPoint, zamčeném formátu .PDF nebo obdobném    
                             
  kvalita                          
                             
  Vizualizace jsou zpracovávány v kvalitě a detailu dle požadavku klienta. Rozhodujícím parametrem je účel, od kterého se odvíjí rozlišení i propracovanost. Podkladem jsou základní stavební výkresy a představa objednatele o materiálovém pojednání. V rámci Studie nebo kompletního Projektu jsou v dohodnuté formě prezentovány klientovi jako podklad pro diskuzi nad návrhem. Podrobně v sekci =PROJEKTY=.  
                             
  autorské příklady                         
                             
  * Novostavba RD Tlumačov (2002)                    
            model             realita  
   
   
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
  * Pasport Vila Marie Babylon (2002)   model             realita po úpravě  
   
 
         
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                             
                             
  * Novostavba RD Draženov (2004)         * Stavební úpravy RD Domažlice (2004)    
            model             model  
                             
   
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                 
                 
            realita    
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                             
                             
                             
                             
  aktualizace : 1.2014                   © v i z PROJEKT  2000-14